Juridice.ro

Jurisprudenţă CJUE recentă în materie de titlu executoriu european pentru creanţele necontestate (V)

Jurisprudenţă CJUE recentă în materie de obținere de probe în Uniune (I)

Jurisprudenţă CJUE recentă în materie de notificare sau comunicare de acte în Uniune (VII)


Jurisprudenţă CJUE recentă în materie de notificare sau comunicare de acte în Uniune (VI)


Jurisprudenţă CJUE recentă în materie de notificare sau comunicare de acte în Uniune (V)


Jurisprudenţă CJUE recentă în materie de notificare sau comunicare de acte în Uniune (IV)


Jurisprudenţă CJUE recentă în materie de notificare sau comunicare de acte în Uniune (III)


Jurisprudenţă CJUE recentă în materie de notificare sau comunicare de acte în Uniune (II)


Jurisprudenţă CJUE recentă în materie de notificare sau comunicare de acte în Uniune (I)


Comparaţie CJUE/CCR pe marginea OUG nr. 66/2011


Natura juridică a art. 28 alin. 2 din OUG nr. 66/2011


Un efect secundar – şi salutar – al unei recente decizii CJUE


Câteva aspecte privind dreptul de deducere conform Salomie şi Oltean – reflecţii pe marginea unei hotărâri recente (II)


Dreptul de deducere după Salomie şi Oltean – rânduri pe marginea unei hotărâri de acum


Elemente de noutate în acţiunea în contencios fiscal în raport de soluţia din calea administrativă de atac

Timbrarea recursului în contenciosul administrativ

Gradul de însorire

Economia mondială la început de nou an

Ratione temporis în contenciosul administrativ


Câteva consideraţii privind regimul nulităţilor actelor administrative potrivit Noului Cod de procedură fiscală


Regimul sancţionatoriu subsecvent raportului de evaluare întocmit de către Agenţia Naţională de Integritate


Un istoric valutar pe scurt între Codul civil şi contemporaneitate (XII)

Un istoric valutar pe scurt între Codul civil şi contemporaneitate (XI)

Notă cu privire la Hotărârea nr. 148/2015 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

Un istoric valutar pe scurt între Codul civil şi contemporaneitate (X)

Un istoric valutar pe scurt între Codul civil şi contemporaneitate (IX)

Un istoric valutar pe scurt între Codul civil şi contemporaneitate (VIII)

Un istoric valutar pe scurt între Codul civil și contemporaneitate (VII)

Un istoric valutar pe scurt între Codul civil și contemporaneitate (VI)

Un istoric valutar pe scurt între Codul civil şi contemporaneitate (V)

Efectele solicitării de prelungire a valabilităţii temporale a garanţiei de participare în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică

Încheierea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în procedura întrebării preliminare


Un istoric valutar pe scurt între Codul civil şi contemporaneitate (IV)

Curtea de Apel Cluj. Condiţii pentru aplicarea unor amenzi judiciare

Asupra unor hotărâri inedite ale Curţii de Apel Cluj în materia taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Un istoric valutar pe scurt între Codul civil şi contemporaneitate (III)

Un istoric valutar pe scurt între Codul civil şi contemporaneitate (II)


Un istoric valutar pe scurt între Codul civil şi contemporaneitate

Chestiunea cheltuielilor de judecată în situaţiile în care acţiunea este respinsă ca rămasă fără obiect sau ca lipsită de interes

Curtea de Apel Cluj. Reducerea taxei judiciare de timbru în cazul instituţiilor publice

Câteva observaţii privind nulitatea recursului redactat fără asistarea/reprezentarea prin avocat sau consilier juridic, făcute într-o decizie recentă

Reflecţii cu privire la publicitatea şedinţei de judecată sub imperiul NCPC

Situația taxelor auto în cazul vehiculelor anterior înmatriculate în state ale Spațiului Economic European

Câteva observaţii referitoare la întâlnirile trimestriale ale judecătorilor din cadrul curţii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia

Criterii pentru reducerea de către instanță a cheltuielilor de judecată reprezentând onorariului avocațial

Despre modificarea de către judecător a onorariului avocaţial suportat de partea care cade în pretenţii

Observaţii privind poziţia terţilor în raport cu cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenţei

Repere care circumscriu aplicabilitatea art. 53 din Constituţie în cazul reducerilor salariilor bugetarilor


Preşedintele României selectează preşedintele Înaltei Curţi, nu Secţia pentru judecători a CSM


Sergiu-Leon RUS


Sergiu-Leon RUS