Lucrări publicate

Judecarea în primă instanță a litigiilor de contencios administrativ potrivit Noului Cod de procedură civilă, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2015

Contencios administrativ fiscal. Amendă judiciară stabilită în sarcina conducătorului autorităţii fiscale pârâte pentru lipsa unui răspuns la întrebări adresate de instanţă. Inadmisibilitate – jurisprudență adnotată, în “Tax Magazine” nr. 2/2015

Dreptul de petiţionare, în volumul “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 27, Ed. Limes & Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, apărut sub egida Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie “George Bariţiu”, Departamentul de cercetări socio-umane

Aplicabilitatea art. 6 alin. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în materia contenciosului administrativ, în volumul “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 25, Ed. Limes & Argonaut, Cluj-Napoca, 2013, apărut sub egida Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie “George Bariţiu”, Departamentul de cercetări socio-umane

Informarea asupra dreptului străin în forul român, în “Revista de Drept Comercial” nr. 11/2012


Viaţa Privată a Magistraţilor în Jurisprudenţa Recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în  Revista Forumul Judecătorilor nr. 4/2010

Ajutorul public judiciar, în “Revista de Drept Comercial” nr. 5/2009

Natura juridică şi efectele termenului de exercitare a acţiunii disciplinare împotriva magistraţilor, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2009

Discriminarea generată de jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materia gradului profesional al procurorilor DNA şi DIICOT (în colaborare), în Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2009

Prezumţia de nevinovăţie în procesul penal, în „Pandectele române”, Supliment Lucrările sesiunii ştiinţifice anuale Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie „George Bariţiu”, Departamentul de cercetări socio-umane, 26-27 octombrie 2007
Suspendarea executării actului administrativ, în “Revista de Drept Comercial” nr. 2/2007


Comisiile rogatorii internaţionale efectuate în sistemul Legii nr. 189/2003, în “Revista română de drept al afacerilor” nr. 1/2006

Condiţii speciale de formă pentru înscrisurile depuse în probaţiune în litigiile civile internaţionale. Apostila, în volumul “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 15, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, apărut sub egida Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie “George Bariţ”, Departamentul de cercetări socio-umane


Specificul obiectului probei în litigiile civile internaţionale, în volumul “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 14, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, apărut sub egida Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie “George Bariţ”, Departamentul de cercetări socio-umane

Interpretarea dispoziţiilor referitoare la competenţă cuprinse în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 – privire specială asupra contractelor administrative ca reper ce determină competenţa materială a instanţei, în volumul “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 14, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, apărut sub egida Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie “George Bariţ”, Departamentul de cercetări socio-umane

Consideraţii privind aprobarea tacită, în volumul “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 13, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, apărut sub egida Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie “George Bariţ”, Departamentul de cercetări socio-umane


Întoarcerea executării silite, în “Dreptul” nr. 10/2003Riscul valutar de tranzacţie, în “Tribuna economică” nr. 44/2002

Actualizarea creanţei în faza executării silite, în “Tribuna economică” nr. 39/2002

Principiul continuităţii contractelor, în “Tribuna economică” nr. 15/2002