joi, 26 februarie 2015

Încheierea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în procedura întrebării preliminare


Sediul materiei
Modalitatea practică de sesizare a CJUE este cuprinsă în Recomandările Curţii de Justiţie a Uniunii Europene către instanţele şi tribunalele naţionale în legătură cu iniţierea procedurilor de întrebare preliminară, act publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 338 din 06.11.2012. Recomandările au fost emise în urma adoptării la Luxemburg a noilor Reguli de procedură ale Curţii de Justiţie din 25 septembrie 2012 (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 265 din 29.09.2012) şi în baza acestor reguli.

vineri, 6 februarie 2015

Un caz concret de abţinere întemeiat pe calitatea de naş de căsătorie


În continuare, câteva rânduri din încheierea civilă a şedinţei camerei de consiliu din data de 27 ianuarie 2015, dosar nr. 629/1285/2012 al Curţii de Apel Cluj, care se referă la relaţia naş-fin ca temei al abţinerii de la judecarea cauzei.