miercuri, 2 ianuarie 2013

Situația taxelor auto în cazul vehiculelor anterior înmatriculate în state ale Spațiului Economic European

Prin decizia civilă nr. 9721 din 22 noiembrie 2012, dosar nr. 1065/100/2011 (pe care am motivat-o), de respingere a recursului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş împotriva sentinţei civile nr. 1542 din 13.03.2012 a Tribunalului Maramureş, Curtea de Apel Cluj a statuat că autovehiculele anterior înmatriculate în Norvegia au acelaşi regim fiscal la înmatricularea în România, din punct de vedere al taxei de primă înmatriculare, ca şi cele provenite din Uniunea Europeană. Considerentele deciziei sunt valabile mutatis mutandis atât în cazul celorlalte taxe auto, respectiv taxa de poluare şi taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule, cât şi pentru celelalte două state SEE ne-membre UE, Islanda şi Liechtenstein.
Curtea a suplimentat argumentaţia tribunalului din hotărârea atacată prin adăugarea elementelor de specificitate impuse de situaţia particulară a existenţei unei înmatriculări anterioare nu într-un stat membru al Uniunii Europene, ipoteza cea mai frecventă, ci într-unul AELS, respectiv Norvegia, caz în care sunt aplicabile stipulaţii din Acordul SEE.
Acordul privind Spaţiul Economic European cuprinde ţările Uniunii Europene, precum şi Norvegia, Islanda, Liechtenstein. A fost înfiinţat în 1 ianuarie 1994 (participarea Liechtenstein a fost amânată până la 1 mai 1995), în urma acordului semnat la data de 2 mai 1992, ca o modalitate de integrare între statele Asociaţiei Europene de Liber Schimb (AELS) şi Comunitatea Europeană (ulterior, Uniunea Europeană). La momentul actual se compune din cele 27 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danmarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irelanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit) şi trei state din Asociaţia Europeană de Liber Schimb, respectiv Norvegia, Islanda, Liechtenstein; a patra ţară AELS, Elveţia, a decis să rămână în afara Spaţiului Economic European.
Prin această înţelegere se permite celor trei ţări AELS să participle la piaţa internă a Uniunii Europene fără a avea calitatea de stat membru; ele sunt obligate să adopte toată legislaţia comunitară referitoare la piaţa unică, cu excepţia reglementărilor în materie de agricultură şi pescuit.
Acordul privind Spaţiul Economic European, astfel cum a fost amendat prin Protocolul de ajustare din 17 martie 1993, Decizia Consiliului Spaţiului Economic European nr. 1/95 din 10 martie cu privire la intrarea în vigoare a  Acordului privind Spaţiul Economic European Area pentru Principatul Liechtenstein, Acordul privind participarea Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei în SEE din 14 octombrie 2003, Acordul privind participarea Bulgariei şi României în SEE din 25 iulie 2007, Acordul între Uniunea Europeană, Islanda, Norvegia şi Liechtenstein cu privire la mecanismul financiar al SEE pentru perioada 2009-2014, stipulează în Partea a II-a, Cap. 1 Principii de bază, la art. 14 că nici o parte contractantă nu va impune, direct sau indirect, produselor altei părţi contractante nici o taxare internă, de nici un fel, mai mare decât cea impusă direct sau indirect produselor autohtone similare.
Potrivit art. 6 alin. 6 din Tratatul de aderare, Bulgaria şi România se angajează să adere, prin chiar acest act, la Acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu articolul 128 din acest acord, potrivit căruia un stat care devine membru UE are obligaţia de a solicita aderarea la SEE. Ca urmare a aderării simultane a României şi Bulgariei şi la Acordul SEE odată cu aderarea la Uniunea Europeană, au încetat acordurile de liber schimb încheiate de ţările AELS cu România şi Bulgaria începând cu data aderării, dată de la care acordurile de liber schimb au fost înlocuite cu Acordul privind Spaţiul Economic European (în raport cu Norvegia, Islanda, Liechtenstein), respectiv cu acorduri bilaterale între Elveţia şi Uniunea Europeană.